Kondisjonstest

Med en enkel kondisjonstest kan du finne ut hvor god form du er i. Vi kjører en såkalt «submaksimal oksygenopptaks-test» på ergometersykkel fra Monark. Testen varer bare i 6 minutter og er lite anstrengende.

Kondisjon
Hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod til muskulaturen sier noe om hvor god form du er i, populært sagt hvordan det står til med “kondisen”. Målinger av det såkalte “oksygenopptaket” har derfor vært utført på idrettsutøvere i lengre tid. Mens idrettsutøverne presser seg maksimalt under en slik test for å finne det eksakte tallet for “maksimalt oksygenopptak” kan vi mosjonister på en langt mer behagelig og mindre avansert måte få et tilnærmet riktig tall for oksygenopptaket. Dette kalles en “submaksimal O2- test”.

Submaksimal O2 test
Denne testen er ikke mer anstrengende enn en vanlig oppvarming og varer i 6 minutter. Ved hjelp av pulsmåling under sykling på ergometersykkel og parametrene alder, kjønn, vekt og belastning, kan testsykkelen beregne kondisjonstallet ditt. Dette tallet sier noe om hvor mange ml oksygen kroppen kan omsette pr. kg. kroppsvekt i minuttet.

Kun 2-3% avvik for samme person
Submaksimalt oksygenopptak som måles på vår nye sykkel gir kun 2-3 % avvik mellom tester utført på samme person. Dette betyr at du vil få et meget eksakt mål på formutviklingen din.

Testsykkel fra verdensledende Monark
Active Familiesenter har en Monark 839 testsykkel til kondisjonstesting. Det svenske selskapet Monark er verdensledende innen testutstyr til idrettsmedisin og har blant annet levert utstyr til NASA og det amerikanske forsvaret. Testsykkelen vi har kjøpt inn brukes vanligvis på sykehus og i toppidrettslig sammenheng, da den kan kobles til avansert ustyr (bla. EKG), og gir svært pålitelige testresultater.

Testene er for medlemmer og kan bestilles i resepsjonen.

Kroppssammensetning

På Active Family kan vi ved en enkel og smertefri test avsløre hvordan kroppssammensetningen din er, dvs. hvor mye muskler, væske og fett du består av. Har du et mål om å gå opp i muskelmasse og/eller ned i fettmasse, er dette en fin test å bruke som motivasjon i treningen.

Testen er en enkel test hvor du står barbeint på en vekt med elektrode-håndtak i hendene. Teknologien baserer seg på at man sender lavintensiv strøm gjennom kroppen. Fordi muskler, fett og vann har forskjellig strøm-motstand, vil man kunne beregne fordelingen av disse tre stoffene. Selve testen tar bare et par minutter.

Du får et skjema med resultater som sier noe om:

  • Muskelmasse i kg
  • Fettmasse i kilo og prosent
  • Hvileforbrenning i kcal
  • Total vannmengde i kroppen
  • Fordeling av muskelmasse (kroppsbalanse)
  • Bukfett (visceralt fett)

Sammen med treningsveileder tolker dere resultatene. Active har en profesjonell Tanita BC-418, som vi bruker til testen.